Kocaeli’de yaşayan, örgün eğitim çağı dışına çıkmış, herhangi bir mesleği olmayan ya da aldığı eğitimle iş bulamayan bireylere, sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki ve teknik eğitim verilerek, nitelikli personel ile sektör buluşması sağlanıp, istihdama katkıda bulunmak amacıyla eğitim, istihdam ve kalkınmada tüm etkin kurum kuruluşlar bir araya gelip istihdam odaklı projemizi başlattık.