İnşaat alanı 5.561 m² • Kaba inşaatı tamamlanmış olan caminin geriye kalan tüm imalatlar da tarafımızdan yapılacaktır.