Duraklı Köyümüzde 2.700 m² alanda donatı elemanları, travers merdiven, beton yol bitki dikimi, sulama tesisatı ve giriş kapısı yapımını gerçekleştirdik.